ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๔ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย " ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้องยืนหยัดคู่ชาติไทย.....ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยสายใยความอบอุ่นในครอบครัว....ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทประเทศชาติเป็นสุข....ร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา....ปลูกป่ารักษาธรรมชาติ....คนไทยควรใช้สติมากกว่าอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา....ยาเสพติดคือผีร้ายทำลายชาติ....หากทุกคนอยู่อย่างพอเพียงตามคำสอนพ่อชีวิตจะเป็นสุข.....สามัคคีกันเพื่อในหลวงของเรา....ปลูกต้นไม้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม....รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย....ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ทุกคน....ในหลวง..พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม....ช่วยกันรักษาสมดุลธรรมชาติ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทย....ทุกชีวิตจะปลอดภัยหากช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ " ...ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ ...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ...คนไทยคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ...ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถเลือกนับถือศาสนา และประกอบกิจได้อย่างเสรี ...การมีส่วนร่วมของประชาชน คือปัจจัยส่งเสริมในการแก้ใขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุการรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน ...ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการเข้ม ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน ไว้พร้อมแล้ว ...สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน ...รวมพลังชาวไทย เพื่อพ้นภัยยาเสพติด ...อากาศไร้พิษ ชีวิตรื่นรมย์ ป่าไม้อุดม ฝนพรมทั่วไทย ...ป่าไม้ให้คุณค่า สัตว์ป่าให้คุณคน รักษาอย่าฆ่าโค่น ประโยชน์ล้นทรัพยากร ...ป่าสิ้นสัตว์สูญ ป่าเพิ่มพูนสัตว์เพิ่มพันธ์ ...คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ...ใต้เบื้องยุคลบาท อย่าวิวาทให้สรรหา ร่วมใจร่วมพัฒนา อย่าร้างลาความสามัคคี

ร้อย ตชด.๓๔๔ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านแม่ต้าน หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตากฯลฯ


เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๖  เวลา ๑๔.๓๐ น. ร.ต.อ.นคร   รุ่งคณาวุฒิ  ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.มานัส   เมืองแมะ  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ พร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒ นาย ออกช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต้าน  หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน ๑ ครั้ง  ๔ หลังคาเรือน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ พ.ต.ต.นคร รุ่งคณาวุฒิ
ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔
๐๙-๑๗๘
๙-๕๕๕ว่าที่ร.ต.อ.อุดมศิลป์  นวลเกษร 
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ (๑)
๐๘-๕๗๓๒-๔๗๔๔
ว่าที่ร.ต.อ.ประยูร  ปัญโญ
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ (๒)
๐๘-๖๒๐๑-๙๘๑๒ 

                admin344.com