ตชด.ค่ายพระเจ้าตาก FM94.75


           

                                                             สถิติผู้เข้าชม

ร้อย ตชด.๓๔๔ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านแม่ต้าน หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตากฯลฯ


เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๖  เวลา ๑๔.๓๐ น. ร.ต.อ.นคร   รุ่งคณาวุฒิ  ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.มานัส   เมืองแมะ  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ พร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒ นาย ออกช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต้าน  หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน ๑ ครั้ง  ๔ หลังคาเรือน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

พ.ต.ต.นคร รุ่งคณาวุฒิ
ผบ.ร้อย ตชด.344

http://www.bpp344.com/news/view/1759/

ร.ต.ท.อัครพล  ฤทธิ์เลื่อน
รอง ผบ.ร้อย ตชด.344(1)


ร.ต.ต.ชวนชม โสมอินทร์
รอง ผบ.ร้อย ตชด.344(2)4

ร.ต.ท.ถาวร  ปัญญาชมภู
ผบ.มว.มชส.