ตชด.ค่ายพระเจ้าตาก FM94.75

           

                                                             

สถิติผู้เข้าชม

ร้อย ตชด.๓๔๔ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านแม่ต้าน หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตากฯลฯ


เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๖  เวลา ๑๔.๓๐ น. ร.ต.อ.นคร   รุ่งคณาวุฒิ  ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.มานัส   เมืองแมะ  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ พร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒ นาย ออกช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต้าน  หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน ๑ ครั้ง  ๔ หลังคาเรือน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องพ.ต.ต.นคร รุ่งคณาวุฒิ
ผบ.ร้อย ตชด.344
ร.ต.ท.อัครพล  ฤทธิ์เลื่อน
รอง ผบ.ร้อย ตชด.344(1)
08-1370-9565ร.ต.ต.ชวนชม โสมอินทร์
รอง ผบ.ร้อย ตชด.344(2)4
08-8396-9501

 

ร.ต.ท.ศรี  นิลมูล
ผบ.มว.สสก.
08-1707-3637

 
ร.ต.ท.ถาวร  ปัญญาชมภู
ผบ.มว.มชส.ฐาน ปบ.การบ้านแม่ต้าน
08-6206-4245