ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๔ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย " ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้องยืนหยัดคู่ชาติไทย.....ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยสายใยความอบอุ่นในครอบครัว....ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทประเทศชาติเป็นสุข....ร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา....ปลูกป่ารักษาธรรมชาติ....คนไทยควรใช้สติมากกว่าอารมณ์ในการแก้ไขปัญหา....ยาเสพติดคือผีร้ายทำลายชาติ....หากทุกคนอยู่อย่างพอเพียงตามคำสอนพ่อชีวิตจะเป็นสุข.....สามัคคีกันเพื่อในหลวงของเรา....ปลูกต้นไม้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม....รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย....ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ทุกคน....ในหลวง..พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม....ช่วยกันรักษาสมดุลธรรมชาติ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทย....ทุกชีวิตจะปลอดภัยหากช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ " ...ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ ...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ...คนไทยคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ...ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถเลือกนับถือศาสนา และประกอบกิจได้อย่างเสรี ...การมีส่วนร่วมของประชาชน คือปัจจัยส่งเสริมในการแก้ใขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุการรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอน ...ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการเข้ม ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน ไว้พร้อมแล้ว ...สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน ...รวมพลังชาวไทย เพื่อพ้นภัยยาเสพติด ...อากาศไร้พิษ ชีวิตรื่นรมย์ ป่าไม้อุดม ฝนพรมทั่วไทย ...ป่าไม้ให้คุณค่า สัตว์ป่าให้คุณคน รักษาอย่าฆ่าโค่น ประโยชน์ล้นทรัพยากร ...ป่าสิ้นสัตว์สูญ ป่าเพิ่มพูนสัตว์เพิ่มพันธ์ ...คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ...ใต้เบื้องยุคลบาท อย่าวิวาทให้สรรหา ร่วมใจร่วมพัฒนา อย่าร้างลาความสามัคคี
ตชด.ค่ายพระเจ้าตาก FM94.75

   

        

                                                             


  
สถิติผู้เข้าชม

ร้อย ตชด.๓๔๔ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านแม่ต้าน หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตากฯลฯ


เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๖  เวลา ๑๔.๓๐ น. ร.ต.อ.นคร   รุ่งคณาวุฒิ  ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.มานัส   เมืองแมะ  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ พร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒ นาย ออกช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต้าน  หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน ๑ ครั้ง  ๔ หลังคาเรือน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.ต.นคร รุ่งคณาวุฒิ
ผบ.ร้อย ตชด.344
ร.ต.ท.อัครพล  ฤทธิ์เลื่อน
รอง ผบ.ร้อย ตชด.344(1)
08-1370-9565


ร.ต.ต.ชวนชม โสมอินทร์
รอง ผบ.ร้อย ตชด.344(2)4
08-83969501


 

ร.ต.ท.ศรี  นิลมูล
ผบ.มว.สสก.
08-1707-3637


 
ร.ต.ท.ถาวร  ปัญญาชมภู
ผบ.มว.มชส.ฐาน ปบ.การบ้านแม่ต้าน
08-6206-4245